понеделник, 13 септември 2010 г.

Цитати / "Великото никога" - Елза Триоле


1. Един час се състои не от 60 минути, а от онова с което го натоварва животът.

2. Никое "не" не е "не" и никое "да" не е абсолютно "да".

3. Вселената се съдържа в човека - това са границите й! Но не и Бог!

4. - Режис беше като онези китайски топки, дето човек се пита как са ги вкарали една в друга. Вие, Жан, сте виждали само най-голямата, докато аз го познавах достатъчно, за да зная, че не го познавам!

5.  Хората, които живеят заедно, са толкова близко един до друг, че може би престават да се виждат такива, каквито са!

6. Една жена не може да познава мъжа, който не обича!

7. Да "познаваме добре" някого, още не означава да го "разбираме добре"!

8. За да съществува времето, човек трябва да зависи от него.

9. You can't have the cake and eat it !

10. Колко много може да понесе едно сърце, без да се пръсне..

Няма коментари:

Публикуване на коментар