петък, 1 юни 2012 г.

Цитати / Тибетски мъдреци

1) Не се хвали с постиженията си, а се старай вътрешно да постигаш все повече истина.

2) Насипеш ли пясък в ухото на магаре, то ще го изтръска. Насипеш ли злато в ухото на магаре, то ще го изтръска.

3) Тежка грешка за вярващия е да се опитва да поправя другите, вместо да поправя себе си.

4) Бездействеността е признак на мъдрост.

5) Когато изпълнения с желания ум се устреми към някаква цел, той само скрива светлината.

6) Мъдрите разбират сами, глупците следват казаното от други.

7) Каквито и преживявания да те споходят, въображаеми или действителни, ако ги възприемеш като истински, те ще се превърнат в пречка. Ала осъзнаеш ли ги като илюзия, ще се превърнат в път.

8) Тъй както с ръце месим тестото, така и духа си можем да насочваме накъдето пожелаем.

9) Който е привързан към ума, не вижда онова, що е отвъд ума.

10) Истинския смисъл разбира само онзи, който изостави страстите и желанията и не се привързва към нищо.

11) Да знаеш една-едничка мъдра дума е като да знаеш сто обикновени.

12) Осъзнаването не възниква от думите. Разбирането не идва от простите предположения. Нека всички, които се стремят към просветлението, медитират с постоянство и усърдие. Упорството и усилието превъзмогват и най-големите трудности. Чрез тях ще падат препятствията пред търсещите просветление.

13) Съзреш ли истинската същност, отпадат всички въпроси.

14) За осъзнатия е все едно дали ще медитира или не, дали ще се въздържа от земни дейности или не.

15) В яденето, съня, страха и съвкуплението еднакви са животните и хората.

16) Добротата шепти, злото крещи.

17) Няма по-голямо зло от омразата, нито по-голяма сила от търпението.

18) Когато малки препятствия запречат духовния му път, мъдрият не губи вяра, а има проницателността да признае трудностите, каквито и да са те и каквото и да е естеството им - като трудности и нищо повече. Ако приемеш едно препятствие като такова, то престава да бъде препятствие. И обратното, ако го отречеш като такова и следователно не го вземеш насериозно, то добива власт, укрепва и се превръща е непроходима преграда.

19) Гарванът твърди, че прасето е черно.

20) Опитът може да бъде най-красиво украшение.

21) Най-висшето постижение е себеотрицанието.
Най-висшето достойнство е самообладанието.
Най-висшето качество е стремежът да служиш на околните.
Най-висшето правило е постоянно да поддържаш съзнанието си ясно.
Най-висшият лек е пустотата.
Най-висшето дело е да не се съобразяваш със земните пътища.
Най-висшата магия е да видоизменят страстите си.
Най-висшето великодушие е необвързаността.
Най-висшата доброта е в духовния покой.
Най-висшето търпение е смирението.
Най-висшето усилие е обусловено от резултатите.
Най-висшата медитация е на ума, който оставя нещата на собствения им ход.
Най-висшата мъдрост е да съзираш отвъд привидностите.

22) Дори и цял живот да убиваш, пак не ще изчерпиш враговете си. Но ако убиеш собствения си гняв, ще сразиш същинския си враг.

23) Имай приятели с възгледи и обичаи като твоите и отбягвай такива, които са погубни за душевния ти мир.

24) Не прави нищо, не отказвай натиск върху нищо, не искай нищо - и тогава всичко става от само себе си.

25) Не очаквай усмивки от другите, ако ти не им се усмихваш.

26) Главната причина за страданието е себичното желание за собствено удобство и щастие.

27) Щастието не е нещо външно. То идва от собствените ни дела.

28) Кой може да каже със сигурност дали ще види утрешния ден?

Няма коментари:

Публикуване на коментар