петък, 6 януари 2012 г.


Закон за котешката инерция
- Всяка котка се намира в покой, докато външна сила не я извади от него - например звук от отворена консерва с котешка храна или цвърчаща мишка.

Закон за котешкото движение
- Всяка котка се движи по права линия, докато няма наистина добра причина да се отклони.

Закон за котешкия магнетизъм
- Колко е по-тъмна една дреха толкова по-светли котешки косми ще се залепят за нея (и обратното).

Закон за котешката термодинамика
- Топлината се движи от по-топло към по-студено тяло, с изключение котките, когато цялата топлина е за котката.

Закон за котешкото разтягане
- Котката се протяга правопропорционално на току-що свършилата дрямка.

Закон за котешкия сън
- Котката спи с човек, всеки път, когато е възможно, в положение което е точно толкова неудобно за човека, колкото е удобно за котката.

Закон за котешкото препречване
- Котката лежи в такова положение и по такъв начин на пода, че да пречи на възможно най-голям брой хора.

Закон за котешката скорост
- Скоростта на котката има потенциала да достигне до нужната за бяство при вида на котешко хапче.

Закон за котешкия интерес
- Нивото на котешки интерес варира обратнопропорционално на усилията, които човек полага.

Закон за изместването на течности
- Котка поставена в мляко ще измести течност равна на собствения си обем, минус количеството на изпитото мляко.

Закон за котешкото приземяване
- Котката се приземява винаги на възможно най-мекото място, най-често точно по средата на нищо неподозиращ, почиващ си човек.

Закон за подновяването на мебелите
- Котката дере мебели правопропорционално на стойността им.

Закон за котешката вместимост
- Котката ще погълне теглото си в мляко, на квадрат....просто за ти покаже, че МОЖЕ.

Закон за съдържанието на торбите
- Всички торби и опаковки в дадена стая трябва да бъдат обитавани от котка във възможно най-близката наносекунда.

Закон за котешкия комфорт
- Котката моментално открива и завладява най-удобното и топло място във всяка дадена стая.

Закон за скоростта на светлината
- Включете електрическото одеяло и котката ще се озове върху него със скоростта на светлината.

Закон за котешкото наблюдение
- Ако котка наблюдава достатъчно дълго и достатъчно втренчено хладилника то рано или късно някой ще го отвори и ще и даде нещо за хапване.

Закон за котешкото съпротивление
- Съпротивата на дадена котка да направи нещо е пропорционална на желанието на човека да я накара да го направи.

Първи закон на котешката енергия
- Котешката енергия не може да бъде нито създадена нито унищожена, затова котката използва възможно най-малко от нея.

Втори закон на котешката енергия
- Котешката енергия може да бъде запазена само с достатъчни по брой и продължителност дрямки.

Закон за котешката вероятност
- Никой, никога не може да бъде сигурен къде е котката, може само да предполага къде не е.

Закон за котешката маса
- Масата на котката е правопропорционална на това колко е удобно мястото, което заема.

Закон за котешкото подчинение
- Все още не е открит.

Няма коментари:

Публикуване на коментар