неделя, 23 октомври 2011 г.

Харесвам...


Харесвам непрозрачните мъже... 
Ония, дето трудно се предвиждат... 
Мъжете със стоманено лице... 
С сърце, което девет порти крият... 
Мъжете-войни, с поглед на орли... 
С черти сурови, в битки закалени... 
И на самотен остров със сто жени, 
на своята, през зъби, да са верни... 
По- грубите, по-дивите мъже... 
не фини, нежни със обноски светски.. . 
А тия, що брадата им боде... 
С ръце - въжета плели, а не плетки... 
Харесвам непрозрачните мъже... 
С характер на приспани урагани.